Sabtu, 28 Mac 2009

HBEF 3103 TEKNOLOGI PENGAJARAN - edisi imann9969

HBEF 3103 TEKNOLOGI PENGAJARAN

Bab 1: Konsep Teknologi Pengajaran
Konsep Teknologi: Ia bukan alat semata2 ttp merangkumi proses & idea dlm merancang melibatkan teori, pendekatan, dan kaedah dimana alat sebagai pemangkin kejayaan.

Konsep Pengajaran: Proses bekerja bersama pelajar dalam usaha mengenal pasti salah tafsiran thdp sesuatu dan ambil tindakan utk pastikan perubahan kefahaman serta mencipta konteks pembelajaran dengan galakkan penglibatan pelajar. (Ramsden)
Wan Zah Wan Ali:
(1) sampaikan maklumat (2) pindahkan maklumat (3) dorong pembelajaran (4) bina manusia lebih baik

Konsep Teknologi Pendidikan:
(BTP)(1991)Aplikasi media, sistem, pendekatan & teknik2 ke arah pencapaian P&P berkesan.


Bab2: Domain Teknologi Pengajaran

Domain Teknologi Pengajaran 1977
(1) Fungsi Pengurusan pengajaran ; (a) organisasi (b) kakitangan
(2) Fungsi Pengembangan Pengajaran ;Penyelidikan, merekabentuk, penerbitan, penilaian, penggunaan, logistik atau tempat pengumpulan, penyebaran.
(3)Fungsi sumber pembelajaran; manusia-penyebar(guru), bahan-penyimpan mesej(buku,video); peralatan-hantar maklumat tersimpan(perakam video); Teknik-bagaimana bahan disampaikan(perbincangan,lawatan) Tempat/keadaan-mesej disebarkan (bilik darjah).

Domain Teknologi Pengajaran 1944
(1) Reka Bentuk-Reka btk sistem pengajaran; Rka btk mesej; Strategi pengajaran; ciri pelajar
(2) Pembangunan-Teknologi percetakkan, audiovisual, berasaskan komputer, bersepadu.
(3) Penggunaan-Penggunaan media, difusi dan inovasi; pelaksanaan ; Polisi dan Peraturan.
(4) Pengurusan- Pengurusan projek, sumber, sistem penyampaian, pengurusan maklumat.
(5) Penilaian- Analisis masalah, Pengukuran rujukan kreteria, Penilaian formatif, Penilaian Sumatif.

Beza Domain
(1)1977 : Aspek Pengurusan / 1994 : Aspek teori dan amalan (2) wujud tahun 1977 dan 1994Bab 3: Reka Bentuk Pengajaran

Konsep RP Disck & Reiser (1989) : Proses sistematik merekabentuk, membangun, melaksana dan menilai pengajaran.Richey (1986) : Sains mencipta spesifikasi pengajaran dgn terperinci utk pengembangan, pnilaian & pselenggara yg blh mudahkan pembelajaran.
Gustafon (1991): Bilik Darjah, Produk, Sistem6 perkara asas RP
(1) tentukan keperluan pel (2) tentukan matlamat/obj (3) bina prosedur penilaian (4)rekabentuk & pilih strategi penyampaian (5) cuba sis pengajaran (6) nilai kesuluruhan sistem.

Kegunaan RP
(1) Mewujudkan pengajar yg kompiten (2) Hasilkan pajaran berkesan (3) Bantu wujudkn keyakinan & Kepercayaan (4) Pengajaran lancar. (5) mudah nilai.


Model Reka bentuk pengajaranASSURE
A- Analyse learner (analisis pelajar)- (1) Ciri umum; umur, tahap, latarb sosioekonomi (2) kopetensi khusus pringkat masuk; kemahiran sedia ada (3) Stail Pembelajaran ; sama ada auditori, visual, atau kinestatik

S- State Objective (nyatakan obj)- (1) tahap minimum sepatutnya dipelajari murid dpd P&P (2) fokus kpd pengetahuan, kemahiran dan sikap yg baru utk dipelajari.

S- Select Method, media & materials (kaedah, media, bahan)- Kaedah; simulasi, demostrasi, latihan tubi. Media; kreteria- (1)sepadan dgn kuri (2) maklumat tpt/tkini (3) bahasa jelas (4) tarik minat/cetus motivasi (5)galak plibatan pel (6)kualiti teknikal (7) terbukti keberkesanan (8) ada panduan guna. Rek bentuk Bahan; ambil kira; (1) objektif (2) pelajar (3) kos (4) kepakaran teknikal (5)peralatan (6)fasiliti (7)masa
.
U- Utilise Media & materials (guna media, bahan); langkah (1)prebiu bhn (2) sediakan bhn (3) sediakn psekitarn (4)sedikn plajar (5)sed pengalaman pembelajaran.

R-Require Learner Participation (dorong penglbtn pel); latihan, kuiz, projek

E-Evaluate and revise (nilai dan semak)- (1)nilai pencapaian pel (2)pembelajaran yd terhasil (3)media/kaedah (4)penggunaan guru (5) penggunaan murid.


Bab 4 Media Pengajaran

Definisi; segala suatu yg dpt diguna utk menyalurkan pesanan dpd pengirim kpd penerima hingga dpt mrangsang fikiran, perasaan, perhatian, minat pelajar seterusnya terjadinya proses pembelajaran.

Kelebihan MP
(1) Memperjelas penyampaian mesej; cth:simbol dlm peta
(2)atasi batasan ruang,waktu, pancaindera cth; objek besar ganti gambar, sejarah tunjuk lalu video
(3)Penggunaan MP secara betul dan bervariasi atasi sikap pasif; cth timbulkan minat, tingkat interaksi.
(4)Pengalaman & persepsi yg sama;cth konsep dalam perisian ttp sama w/p diguna berulan kali bentuk persepsi sama dan tepat.
Fungsi MP
(1)pengajaran bersama pengajar ;media diguna dlm P&P
(2) Pengajaran tanpa pengajar ; pengajaran kendiri, panduan mengguna, penilaian.
(3)Folio bermedia-koleksi kerja pelajar menunjukkan perkembangan suatu peristiwa; dpt bina kebolehan memahami, merumus, dokumentasi idea.
(4)PJJ ;media cetak, elektronik
(5)Pendidikan Khas;meneroka tajuk, faham konsep
(6)Pengajaran tematik; lawatan.

Pengkelasan media
(1) media tayang kaku;transperansi, slaid,mikrofilem (2)Tayang bergerak; video, filem (3)grafik;lukisan, cart, graf, kartun (4)gambar kaku; foto, kd imbasan, poskad (5)Bhn pameran 3D; model, boneka, diorama, pupet
(6)papan pameran; papan kapur, putih, flanel (7)audio;kaset,cd, (8)cetak


Kreteria pemilihan Media
(1)Objektif; sikap-slaid,filem; maklumat lisan-carta, ohp; kem mental; kem motor
(2)Pelajar; visual- perlu lihat(guna grafik)peka warna,(guna kod warna) masalah arahan lisan (guna carta alir);auditori- perlu dengar(guna alat perakam),masalah arahan bertulis(baca arahan) masalah baca isi (bincangkan topik); kinestetik ; suka aktiviti(eksperimen); belajar lebih baik jika ada penglibatan fizikal (drama);kebolehan mencantum bahagian tanpa panduan
(3)Kaedah; Kelas; tonton videoKumpulan; simulasi, projek ;Kendiri ; PJJ, Berbantu komputer
(4)Praktikal; mudah diperolehi, diguna, kos rendah, diluluskan

Penyediaan MP
(1)Cetuskan idea (2)nyatakan Objektif (3)Analisis pelajar (4)Kumpul/susun bahan (5)Tukar idea kpd visual (6) Rancang penglibatan pelajar (7) semak perancangan (8) penerbitan

Bab 5 ; Reka bentuk Visual

Elemen Grafik:
(1)Ruang; +ve-diguna, -ve-kosong (2)Garis (3)Permukaan (4) 2D-ada Pjg dan lebar spt kertas
(5) 3D; (1)bahan sebenar ada panjang, lebar dan tinggi spt meja (2)3D tiruan ada PxLxT dan tebal

Prinsip Grafik;
(1)Simplisit – jgn melampau (2)Dominan –highlightkan apa yg nak digambarkan (3)Pola-susunan menarik
(4) Seimbang; formal-kedudukan kiri/kanan; x formal- tak tetap (5) variasi; seolah2 objek bergerak/hidup
(6) Harmoni; kesinambungan idea.

Jenis Warna:
(1) Kromatik: (a) Hiu – Menjelaskan warna khusus (Merah, biru)
(b) Valiu – Menjelaskan sejauh mana gelap atau cerah warna (putih – valiu tinggi)
(c) Kroma – Menjelaskan intensiti (kekuatan) warna (Merah Muda dgn Merah tua)
(2) Akromatik: (a) Valiu (b) Kroma
Pemilihan warna;
(1) Membuat penegasan dan mwujudkn tumpuan; Warna terang utk bg, obj terang
(2) Memudahkan suatu item dilihat
(3) mwujudkn perasaan harmoni; guna warna analogus cth merah, merah ungu, ungu
(4) Lahirkan kesan tertentu; Wrna Panas-merah, Sejuk-biru, Psikologi-Tahun Baru cina-merah.

Komposisi Warna:
(1)warna utama-biru kuning merah
(2)warna sekunder-campuran dua warna utama; biru+kuning=hijau
(3)warna pertengahan; campuran sekunder dgn utama; kuning+hijau=hijau muda
(4) Warna tertiar; campuran dua warna sekunder; oren+ungu=kecoklatan

Pertimbangan Huruf
(1) Stail huruf (2) Bilangan Stail Huruf (3) Huruf besar dan kecil (4) warna huruf (5) saiz (6) jarak antara huruf (7) jarak antara baris

Bab 6; Pengajaran Berkesan

Ciri Guru: (1)Kecekapan bidang-kuasai pengetahuan/kemahiran (2)Kepelbagaian kaedah mgajr-simulasi, (3)penglibatan pelajar-kuiz (4)Enthusiasm-kesungguhan dp nada suara/gerak geri (5)susunan-mudah ke susah

Prinsip P&P: (1)mula dari pengetahuan sedia ada murid (2)Dimotivasi utk belajar (3) tersusun/jelas (4) libatkan pelajar (5) ada maklumbalas kemajuan pelajar (6)Ambilkira perbezaan individu (7)jelas matlamat.

Prinsip KBSM:
(1) hubungkan pend rendah dan menengah (2) beri pend umum kpd semua (3) Guna disiplin yg ada
(4) integrasikan JERI (5) Tekankan nilai murni. (6) Tekankan penggunaan BM (7) Pendidikan seumur hidup.

Kepentingan Rancangan Pengajaran (tahun);(1) susun isi pelajaran/teratur (2)dpt angar masa setiap tajuk (3) buat prancangan awal bahan (4) Ada rekod topik yg telah diajar (5)gambaran keseluruhan matapelajaran.
(6) pengajaran menjadi sistematik

Kepentingan Persediaan mengajar (harian); (1)beri keyakinan (2) dpt jangka hasil dan masalah (3) rancang media (4) maklumat pembelajaran x cicir (5) langkah dpt disusun; mudah/susah (6) rekod.

Komponen Persediaan Mengajar: A)Persediaan(1)Maklumat am (2) Pengetahuan sedia ada (3)objektif (4) isi pelajaran ; konsep, prinsip, teori (5)nilai murni B) Penyampaian (1) Induksi (2) Perkembangan-langkah pengajaran C)Penutup (1)kesimpulan (2) penilaian (3) tugasan.


Bab 7: Objektif Pengajaran

Kepentingan:(1) perancangan lebih terperinci (2)mengenalpasti kaedah (3)mengenalpasti bahan (4)menentukan aktiviti (5)memilih ujian (6)menentukan tahap pembelajaran

Domain Objektif Pengajaran:
(1) Kognitif-toxonomi bloom (tahu-namakan, faham-terangkan, aplikasi- guna, analisis- bandingkan ,sintesis- mencadangkan ,nilai- merumus) (1) diakhir pengajaran murid dpt terangkan proses pengangkutan dgn jelas.
(2) Psikomotor- simpson(persepsi-memerhati, Sedia-respon, Respon terbimbing- praktikan dibimbing ; Makanisme-lakukan dgn yakin;Respon Kompleks-lakukan dgn cekap;Adaptsi- susun semula; Permulaan-mengubah) Cth situasi:(1) akhir pengajaran pelajar dpt gunakan peralatan makmal dgn cekap.
(3)Afektif –krathwohl (menerima-mendengar; Merespon-setuju,sanggup,puas; cth: menjawab; Menghargai-setuju,utamakan nilai,komitmen cth: menerangkan; Mengorganisasi-menyusun; Mewatak-mempraktikan)
Cth situasi; (1)spj perbincangan murid libatkan diri suka rela jawab soalan. (2) di akhir pengajaran murid tunjukkan minat dgn inesiatif cari bahan.


Bab 8: Strategi dan Kaedah Pengajaran

Kaedah Pengajaran:
Kuliah: (1) Pengenalan kuliah utk tarik minat. (2) Nyatakan ulasan keseluruhan (3) Nyatakan kegunaan maklumat dlm sesi perbincangan (4) beri definisi kpd terminologi x pernah didengar (5) sediakan contoh utk jelaskan idea utama (6) guna alat bantu jika beri kesan baik (7) susun maklumat secara logik.(8)libatkan mrd.
Perbincangan:(1) tentukan halatuju ikut objektif (2) hargai semua soalan/komen (3) mulakan dgn soalan terbuka cth: beri pendapat pencemaran sg di negara kita…apakah masalah pencemaran sg. (4) kenal antara ahli. (5)pastikan semua org terlibat (6) susun, rumus dan sentisis.
Demonstrasi : (1)kenalpasti konsep kemahiran yg nak diajar. (2)kumpulkan bahan yang diperlukan (3) cuba demonstrasi sekali sblm kelas bermula (4)sediakan soalan yg akan ditanya hasil demonstrasi (5) fikirkan masa
(6)timbulkan minat pelajar-tunjukan haasil (7) buat ulasan keseluruhan.
Sumbangsaran: (1)Difinisikan masalah yg dibincang (2)beri masa utk murid beri idea (3)galakkan semua murid beri idea (4)pilih idea dikehendaki-pastikan semua setuju (5) pilih idea paling baik.
Main Peranan:(1) nyatakan objektif (2)Bincang peranan (3) terangkan situasi (4) lakonkan (5) bincangkan
Lawatan:(1)kebenaran pentadbir/penjaga (2)pengangkutan (3) disiplin (4)tujuan (5) jadual (6) rumus.
Inkuiri: (proses menyoal, mencari maklumat, mengkaji sebab)

Kaedah Penyoalan: (MACAM BLOOM)
(1) Pengetahuan-ingat semula maklumat. Cth: Definisakan fotosentisis.
(2) Pemahaman-pilih fakta penting utk jawab cth: Apakah idea utama dalam sajak itu.
(3) Aplikasi-guna peraturan/proses cth: dgn formula matematik utk selesaikan masalah ini.
(4) Analisis-mengenal pasti, infrens, generalisasi utk sokong/sangkal hepotisis. Cth: bagaimana keadaan ekonomi negara maju dpt mempengaruhi ekonomi negara kita.
(5) Sentisis-membuat jangkaan/selesaikan masalah dari pemikiran asli. X semestinya satu jawapan. Perlu pemahaman terperinci.cth: Bagaimana kita boleh dapatkan sumber kewangan utk projek ini.
(6) Penilaian – perlu buat penghakiman idea/penyelesaian masalah/ nilai kerja estetik dgn memberi pendapat berdasarkan kreteria tntu. Cth: Bincangkan bagaimana bidang kejuruteraan genetik blh membantu dan merosakkan kesejehteraan kehidupan didunia.

Pemilihan Kaedah:
(1)matlamat pengajaran (2) Bilangan pelajar (3)P’laman sedia ada(4) Masa (5) Kebolehan guru (6) sumber


Bab 9: Pengurusan Bilik Darjah

Pendekatan:
(1) P’dekatan Autoritarian-proses m’kawal t/l pelajar. Guru pastikan peraturan diikuti, disiplin dipatuhi.
(2) Pd Permisif-Guru maksimumkan kebebasan pelajar lalu aktivti. Jika kawal bererti sekat perkembangan.
(3) P’dekatan Modifikasi t/l pelajar- Guru galakkan t/l +ve & hapuskan t/l –ve lalu stu set aktiviti.
(4) Pd m’galkan p’sekitaran pembelajaran +ve- Guru bentuk hubungan baik dlm persekitaran bilik darjah.

Susunan Bilik Darjah yg baik:
(1) pastikan laluan x sesak (2)pastikan semua pel dpt dilihat (3) Pel mudah dengar/lihat penyampaian guru
(4) penggunaan ruang –perabot /peralatan disusun (5)Papan buliten ditampal maklumat penting-jadual dsb.

Jenis ganjaran
(1) dlm bentuk simbol- bintang, nombor, gred. Refleksi terus kpd kejayaan mereka.
(2) Pengiktirafan – pamerkan kerja, iktiraf secara lisan, sijil. Cara beri perhatian pada pelajar
(3) Aktiviti- lawatan.

Jenis dendaan
(1) kurangkan gred/markah (2) Hilang keistimewaan (3) dendaan (4) Gantung sekolah.

Pengurusan TL Pelajar
(1) Pantau perlakuan – (a) penglibatan dlm aktiviti pembelajaran (b) pematuhan kpd peraturan bilik darjah.
Teknik Pantau: (1) pastikan semua org mula aktiviti (2)pstikn setiap pel keluarkan bahan (3)pstikn mereka jawab soalan pertama (4) semak serta bincang dgn semua pelajar.
(2) Ketekalan- pengekalan perlakuan yg sesuai dan tidak dalam satu set aktiviti tntu utk semua pel dlm semua kadaan.Gagal sebab: (1)peraturan x munasabah (2)guru gagal pantau dgn rapi, gagal kesan perlakuan –ve. (3)guru rasa p’aturan x penting kuatkuasa. Cara Atasi:(1) pinda peraturan (2)beri penjelasan kepentingan peraturan-keselamatan (3) Batalkan peraturan yang tidak releven.
(3) T/L –ve - Cara Atasi(1)Semak kemajuan (2)perhati pergerakan (3)Amaran (4) Pantau.


Bab 10 : Konsep Kemahiran Berfikir (KB)

Def Berfikir:
Costa – proses menerima rangsangan luar oleh minda melalui deria kemudian diproses dan diguna.
Dewey – menimbang maklumat berdasarkan kreteria tertentu.
Sigel – aktiviti refleksi, buat konsep, selesai masalah.
Pressiesen – aktiviti mental menerima dan mengolah maklumat melalui penaakulan.
Beyer – proses berfikir mengikut aras yg dinamakan metakognisi : (1)mengingat (2) memproses/ menaakul (3) kritis dan kreatif

Metakognisi: Pengetahuan individu yg mengawal proses berfikir:
(1)Perancangan ; nyatakan matlamat, pilih dan atur operasi, kenal pasti halangan.
(2)Pengkonsepan; sedar matlamat tugas yg dilaksanakan, kesan kesilapan dan atasi.
(3)Penaksiran; menilai pencapaian matlamat, kesesuaian prosedur, keberkesanan prancangan dan plaksanaan.

Domain KB:
(1) Domain Kognitif - Berfikir berasaskan kebolehan menggunakn otak. Cth: (Taksonomi Bloom)
(2) Domain Afektif – perasaan, emosi, sikap dan moral individu Cth: (Domain afektif krathwohl) terima, tindak balas, nilai, selaras dgn nilai, amalkan.

Konsep KB:
(1) Kritis – keupayaan minda menilai kewajaran suatu idea. (membanding, meneliti, mengkategori, menyusun, meramal, infrens)
(2) Kreatif – kecekapan minda meneroka dan hasilkan idea baru dan asli. (hasilkan idea, cipta analogi, cipta metafora )
(3) Buat Keputusan – pilih alternatif terbaik utk capai objektif tertentu.
(4) Menyelesai masalah – langkah atasi halangan mencapai matlamat.

Kepentingan Kemahiran Berfikir:
(1) KB Kritis dapat memahami masalah yg dihadapi.
(2) KB Kreatif dapat cari beberapa cara penyelesaian masalah.
(3) KB buat keputusan dapat pilih cara penyelesaian terbaik.
(4) KB selesai masalah dapat nilai masalah sama ada telah selesai sepenuhnya.
(5) KB metakognitif dapat kawal pemikiran utk capai suatu tujuan.

Penggalak KB:
(1) Adakan sesi sumbang saran. (2) minta ahli beri pendapat (3) minta ahli buat refleksi apa yg berlaku
(4) Minta ahli beri sebab mengapa berlaku (5) beri tanggungjawab kpd ahli.

Penghalang KB:
(1) Arah ahli tanpa bincang (2) tidak ambil kira pendapat ahli utk buat keputusan (3) tak pernah bincang kejayaan atau kegagalan (4) pemikiran pengurusan yang tak terbuka (5) tak pernah beri kepercayaan pd ahli sepenuhnya.
Bab 11: Alat Berfikir

(1) Peta Minda:
(1) Kegunaan ; teknik catat nota, merancang, buat sinopsis, grafik persembahan, bantuan mengingat.
(2) Cara Bina; (a) tulis tajuk (b) tulis sub tajuk atas garisan yg dilukis (c) wujudkan kelompok di akhir garis.
(3) Ciri: guna kata kunci, warna warni, corak unik, anak panah/kod, kreatif.
(4) Cth: (Muka surat 142,143 dlm modul)


(2) Pengurusan Grafik
(1) Def: Pemetaan/pola penyusunan yg mewakili hubungan maklumat dgn suatu idea.
(2) Faedah: lihat beza idea dgn tepat, bentuk pengkelasan secara sistematik, terang proses dgn sistematik, elak cicir maklumat, fokus kepada apa yg difikir, selesai masalah dgn tepat, elak berfikiran sempit.
(3) Jenis: Membeza, Mengkategori, Meneliti bhg kecil & Keseluruhan, Terang Sebab, Meramal, Mengandai. Buat keputusan, Selesai Masalah, Carta alir.
(4) Cth: (Muka surat 145 dlm Modul)

(3) CoRT1
(1) PMI; Baik, Buruk, Menarik ( dengar masalah, sumbang saran baik, buruk, menarik, buat keputusan)
(2) CAF;Ambil Kira Semua Faktor; (dengar masalah, sumbang saran semua faktor, buat pertimbangn, buat keputusan)
(3) C&S; Kesan Ikut Jangka Masa ; ( dengar tindakan, senaraikan kesan semerta, jangka pendek (>5th), jangka pjg, cari alternatif lain, nilai akibat dari keputusan yg dibuat.)
(4) AGO; Tujuan, Matlamat, Objektif;( beri isu, bincang, fokus AGO, buat keputusan)
(5) FIP: Keutamaan yg utama ( senarai semua perkara penting)
(6)APC: Alternatif, Kemungkinan, Pilihan; ( Janakan sebanyak mungkin alternatif, buat keputusan)
(7) OPV; Pandangan Orang lain; (Pentingkan pandangan orang lain utk buat keputusan)
(nyatakan masalah, sebut keputusan yg akan dibuat, kenal pasti individu yg terima kesan, minta pendapat individu tersebut, buat keputusan setelah menilai, ulang langkah jika x sesuai)

(4) Soalan dan Penyoalan
(1) Soalan Socrates ; Pemikiran pelajar dicabar dan dikembangkan. (Individu dapat menilai cara ia berfikir.)
(a) Soalan penjelasan – Apakah yang dimaksudkan dengan..?
(b) Soalan Menyiasat – Apakah andaian anda tentang kejadian tersebut?
(c) Soalan Menyiasat Sebab dan Bukti – Apakah Buktinya?
(d) Soalan Pandangan – Mengapa anda memilih jalan ini?
(e) Soalan Implikasi – Apakah kesannya?
(f) Soalan mengenai soalan – Mengapa soalan ini penting?

(2) Soalan Bertumpu dan Bercapah
(1) Soalan Bertumpu (respon terhad) – Namakan ibu negara Malaysia.
(2) Soalan bercapah (jawapan subjektif) – Apakah pandangan anda tentang pelaksanaan PPSMI.

(3) Soalan Berdasarkan Toksonomi Bloom
(1) Pengetahuan – (suatu yg diingat) Beri definisi KBKK
(2) Pemahaman – (terang idea yg difahami) Apakah maksud pengurusan grafik?
(3) Aplikasi – (guna pemahaman pd suatu yg baru) Nisbah nak buat sebiji kek ialah 1:1:1 utk tepung, air dan gula. Kirakan utk 3 biji kek.
(4) Analisis – (Beri Fakta dan idea sokongan) Huraikan faktor yg mempengaruhi kebanjiran pendatang haram.
(5) Sintesis – ( gabungan dua unsur utk idea baru) Rancangkan satu program utk menyelesaikan masalah sosial remaja.
(6) Penilaian – ( buat pemilihan, rasional, pendapat) Pada pendapat anda, perlukah program PLKN diteruskan. Beri rasional jawapan anda?

Bab 12: Jenis-jenis Kemahiran Berfikir

Kemahiran Berfikir Kritis: (Keupayaan minda utk nilai kemunasabahan idea)
Ciri-ciri – (1) Reaktif (peka dgn perkembangan semasa)
(2) Menilai (lihat baik-buruk, salah-betul)
(3) Meniliti (fakta dan idea utk pengesahan)

Kemahiran Mikro Berfikiran Kritis
(1) Banding Beza – (meniliti perbezaan dan persamaan)
(1) Pengurusan Lisan – Apakah perbezaan dua perkara itu?
(2) Pengurusan Grafik – (soalan dlm bentuk grafik yg perlu buat perbandingan)
(2) Mengklasifikasi – (mengketagorikan ciri tertentu)
(1) Pengurusan Lisan – Bagaimana ciri ini dapat dikelaskan?
(2) Pengurusan Grafik – (soalan dlm btk grafik yg perlu buat pengkelasan)
(3) Meneliti hubungan Bahagian dan Keseluruhan ( memahami kaitan antara satu bhg dgn bhg yg lain)
(1) Lisan – Apakah akan terjadi jika bahagian ini tiada?
(2) grafik – (Soalan dlm bentuk grafik yg perlu kajian antara satu bahagian dgn bgh yg lain)
(4) Menerangkan Sebab – ( Keupayaan mengkaji utk mencari punca sesuatu)
(1) Lisan – Apakah bukti yang menyokong pendapat anda?
(2) Grafik

Kemahiran Berfikir Kreatif: (Keupayaan minda meneroka dan hasilkan satu idea baru yg asli dan bernilai)
Ciri Individu (1) Tidak berputus asa (2) Emosi yg kuat (3) Suka berkhayal (4) Ego yg kuat (5) malu dan mengasingkan diri (6) sanggup ambil risiko (7) Berfikiran terbuka

Fasa dalam Berfikir secara Kreatif
(1) Penyediaan : kumpul maklumat, kaji, dapatkan data.
(2) Pemeraman ; proses berfikir tanpa di sedari (hayal) cth: Semasa joging terfikir kerja.
(3) Pencetusan ; idea datang tiba.
(4) Pengesahan; sahkan idea yg datang guna kebolehannya.

Kemahiran Mikro Berfikiran Kreatif
(1) Menghasilkan idea (baru dan kreatif, unik)
(2) Mencipta analogi ( kemahiran memahami konsep suatu idea)
(3) Mencipta metafora ( samakan suatu dengan alam) cth: Garang macam singa. Kita pun kata, ha singa dah dtg.

Bab 13: Kemahiran Menyelesaikan Masalah
Def: Mengatasi suatu rintangan utk mencapai matlamat

Contoh masalah berstruktur: (ada nilai yg dinyatakan)
(1)Mengumpul derma sebanyak RM100,000.00
(2)Membina tempat menunggu bas utk 50 orang.

Contoh masalah tidak berstruktur:
(1) Menyediakan aktiviti utk kanak2 pra sekolah.
(2) Menulis buku.

Langkah Penyelesaian Masalah
Polya: (1) Fahami masalah (2) Buat perancangan (3) Laksanakan rancangan (4) Nilai keputusan

Beyer: (1) Kenalpasti masalah (2) Nyatakan semula / definisikan masalah (3) Merancang (4) Laksanakan rancangan (5) Nilai Keputusan

Knippen Green: (1) tentukan matlamat (2) kenalpasti masalah (3) kenalpasti kekangan (4) kenalpasti alternatif (5) menilai pilihan (6) buat pilihan alternatif (7) laksanakan

Rumusan:
(1) Kenalpasti masalah: sama ada berstruktur atau tidak
(2) Definisikan masalah; Huraikan masalah kepada komponen kecil yg difahami.
(3) Cari kemungkinan penyelesaian; Guna strategi ikut komponen kecil
(4) Melaksana dan menilai.; Jalankan strategi dan nilai keberkesanan.

Kemahiran Membuat Keputusan (Keupayaan memilih dua atau lebih alternatif penyelesaian)

Langkah Membuat Keputusan :
(Wales, Nardi, Stager)
(1) Menyatakan Matlamat
(2) Menjana Idea
(3) Sediakan perancangan
(4) Ambil tindakan

(Ehrenbergs dan Duffy)
(1) Jelas dan sahkan keperluan
(2) Kenalpasti dan jelaskan ciri2 alternatif yg ideal
(3) Sahkan alternatif yg dipilih memenuhi keperluan

Tiada ulasan:

Catat Ulasan